Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0303
Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Řípec
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 26. únor 2014
Datum ukončení projektu: 26. listopad 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 253 263 155 Kč
Schválený příspěvek EU: 617 662 760 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa západ
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: METROPROJEKT Praha a.s.,
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: METROPROJEKT Praha a.s.,
Datum schválení projektu: 4. říjen 2013
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC