Modernizace ŽST Velké Hamry

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/15.0457
Datum zahájení projektu: 1. srpen 2015
Datum ukončení projektu: 30. listopad 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 82 730 118 Kč
Schválený příspěvek EU: 51 981 738 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 8. leden 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC