Modernizace ŽST Velké Hamry

V ŽST Velké Hamry se předpokládá zřízení staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie elektronického

typu, které eliminuje chyby lidského činitele a umožňuje aplikovat nadstavbové systémy, které poskytují

obsluhujícím zaměstnancům komfort počítačového ovládání. Společně se sdělovacím zařízením je obsluhující

zaměstnanec zpravován o aktuálním stavu zařízení, poloze vlaku v úseku, apod. Současně umožňuje předávat

cestující veřejnosti informace o pravidelné dopravě, ale zejména o mimořádných situacích a jejich dopadu na

příjezdy a odjezdy vlaků. Navržené zabezpečovací zařízení rovněž umožní zkrátit provozní intervaly pro křižování

vlaků.

V úsecích Velké Hamry - Tanvald a Železný Brod - Velké Hamry bude rekonstruováno traťové zabezpečovací

zařízení.

Vzhledem k zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení dojde k úspoře v počtu zaměstnanců řízení

dopravy. Nově bude staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Velké Hamry ovládat dispečer z jednotného

ovládacího pracoviště v ŽST Liberec. K úsporám provozních nákladů dojde i na straně údržby, protože moderní

elektronické systémy poskytují diagnostické informace, které umožňují předcházet poruchám, případně je snadno

identifikovat.

V zastávce Plavy je stavbou zřizováno nové nástupiště s výškou hrany 550 mm, které umožní komfortní a

bezbariérový přístup cestujících. To je důležité zejména s ohledem na záměr zajíždění vlaků ve směru od

Tanvaldu, které povede k předpokládanému nárůstu počtu cestujících. Zastávka Plavy bude zahrnuta do obvodu

ŽST Velké Hamry.

Náhrada stávajících stupňovitých výhybek v ŽST Velké Hamry za nový poměrový typ na dřevěných pražcích

umožní zvýšit rychlost jízdy do odbočky ze 40 km/h na 50 km/h. Oproti stávajícím výhybkám se rovněž sníží

výkon potřebný pro elektrický ohřev výměnové části výhybek. Elektrický ohřev výměn pak zaručuje vyšší

spolehlivost přestavení výhybky v zimních měsících.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Hlavním cílem projektu je zajistit i do budoucna bezpečné a spolehlivé provozování železniční dopravy v traťovém

úseku Tanvald - Železný Brod. Zřízením moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude omezen vliv

lidského činitele na železniční provoz, sníží se i riziko poruch.

Moderní systémy řízení umožní zefektivnit provoz na železnici, a zvýšit tak její konkurenceschopnost vůči silniční

dopravě. Úprava nástupišť zlepší komfort a bezpečnost přístupu cestujících k vlakům.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC