Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETSC

Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000205
Místo realizace: hlavní město Praha
Datum zahájení projektu: 1. červenec 2019
Datum ukončení projektu: 30. prosinec 2022
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 35 550 470 Kč
Schválený příspěvek EU: 20 249 999 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 31. říjen 2018
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.5

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC