Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Číslo projektu: CZ.04.1.41./0.0/0.0/15_001/0000176
Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: Nemanice - Ševětín
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 1. březen 2018
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 20023
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 681 906 626 Kč
Schválený příspěvek EU: 494 764 171 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 1. listopad 2018
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC