Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000177
Místo realizace: Jihočeský kraj, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 1. květen 2018
Datum ukončení projektu: 30. září 2021
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 8 632 093 191 Kč
Schválený příspěvek EU: 5 151 794 403 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 30. červenec 2018
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC