Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131
Místo realizace: Vysočina
Datum zahájení projektu: 18. duben 2018
Datum ukončení projektu: 30. září 2020
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 370 587 837 Kč
Schválený příspěvek EU: 236 335 561 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 3. květen 2018
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC