Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most

Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000196
Místo realizace: Ústecký kraj
Datum zahájení projektu: 16. duben 2018
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2019
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 205 078 655 Kč
Schválený příspěvek EU: 127 047 090 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 3. květen 2018
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1
Specifický cíl: 1.1

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC