Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr

Číslo projektu: 2014-CZ-TMC-0329-M
Přesné místo realizace: NUTS II Střední Čechy
Datum zahájení projektu: 1. květen 2014
Datum ukončení projektu: 31. říjen 2019
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum schválení projektu: 30. červen 2015
Projekt schválil/(a): Innovation & Networks Executive Agency (INEA)

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC