IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

 

Jedná se o druhý největší operační program (po OP Doprava) s alokací přibližně 125 mld. Kč.

 

Tematické cíle a prioritní osy:

  • Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
  • Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

 

Informace o projektech, pro které SŽDC získalo spolufinancování, naleznete níže.

 

Další projekty z oblasti informačních systémů SŽDC s potenciálem získat spolufinancování z tohoto OP se připravují.

Začátek Dokončení Název
15.02.2017 20.10.2017 Bezbariérový přístup v ŽST Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti
Zavedení inteligentního informačního systému pro cestující

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC