Návrh jízdního řádu pro období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020

Návrh je vydán podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění a je určen pro účel jeho projednání s Ministerstvem dopravy, krajskými úřady a dopravci.

Připomínky a podněty k Návrhu se uplatňují u jednotlivých dopravců. Dopravce vlaků je uveden v záhlaví každé traťové tabulky, případné zvláštní poznámkou u vlaku.

K vlakům dálkové dopravy lze připomínky a podněty uplatnit také u Ministerstva dopravy ČR, k vlakům regionálním (Sp, Os) lze připomínky a podněty uplatnit také u územně příslušného krajského úřadu.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, připomínky a podněty k Návrhu jízdního řádu nevyřizuje.