Bezpečnost

Riskování na železnici stálo v roce 2018 život 212 lidí, z toho bylo 37 mladších než 25 let (bez sebevražd). 

Železniční doprava patří mezi nejbezpečnější druhy dopravy, přesto každoročně vyhasne přímo na kolejích nebo v jejich blízkosti příliš mnoho životů. V naprosté většině jde o jednoznačné porušení pravidel ze strany řidičů silničních vozidel, cyklistů či chodců. Ti nerespektují výstražné systémy, vjíždějí či vcházejí do kolejiště v okamžiku, kdy je v činnosti zabezpečovací zařízení, či přecházejí koleje na místě, kde je to zakázané.

1. Nepodceňujte vlaky na železničních přejezdech, vždy se dobře rozhlédněte!  

2. Nepřecházejte koleje mimo přechody. Respektujte výstražné kříže, signalizaci a závory!

3. Používejte nadchody a podchody, vyhněte se kolejím!

4. Neničte zabezpečovací zařízení, ohrožujete tím životy druhých!

5. Nepokládejte předměty na koleje, stáváte se pachateli trestného činu!

6. Nenaskakujte nebo nevyskakujte z jedoucího vlaku, přijdete minimálně k úrazu!

7. Nelezte na odstavené vagóny ani sloupy, zasáhne vás elektrický proud!

8. Stůjte na nástupišti za bezpečnostním pásem, jinak vás vzdušný vír smete pod    projíždějící vlak!  

Správa železnic každým rokem vkládá nemalé prostředky do zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, preventivně působí na účastníky provozu novými informačními kampaněmi, varuje před nebezpečím hrozícím při nerespektování pravidel různými akcemi.