Železniční přejezdy

Přejezdy v číslech

Přehled o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace za rok 2017.

Aktualizováno k 31. 12. 2018

Statistické údaje uvedené na této stránce jsou aktualizovány vždy k 31. 12. daného roku.
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 858
1.2 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 720
1.3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 138
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 816
4.1 PZS se závorami kus 1 418
4.2 PZS bez závor kus 2 398
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 298
5.1 PZM obsluhované na dálku kus 76
5.2 PZM obsluhované místně kus 222
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 105
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 24
8.1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 164
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 570
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1 466
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 774
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 884
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 950
9.1 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 2 223
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 376
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 890
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 112
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 940
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 1 409
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 26
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 0
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 14
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 23
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 882

Soubory ke stažení

Železniční přejezdy v číslech za rok 2018 pdf