Železniční přejezdy

Přejezdy v číslech

Přehled o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za rok 2017.

Aktualizováno k 31. 12. 2017

Statistické údaje uvedené na této stránce jsou aktualizovány vždy k 31. 12. daného roku.
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 870
1.2 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 782
1.3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 088
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 741
4.1 PZS se závorami kus 1 370
4.2 PZS bez závor kus 2 371
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 312
5.1 PZM obsluhované na dálku kus 86
5.2 PZM obsluhované místně kus 226
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 105
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 35
8.1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 166
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 570
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1 467
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 766
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 901
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 978
9.1 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 1 977
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 178
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 835
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 77
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 812
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 2 099
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 16
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 80
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 5
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 25
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 884

Soubory ke stažení

Železniční přejezdy v číslech za rok 2017 pdf