Informace o privatizaci majetku

Informace o privatizaci majetku v režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Podle ustanovení § 38a odstavce 3 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, povinnost privatizovat určitý majetek z přílohy zmíněného zákona postupem, který upravuje zákon č. 92/1991 Sb., tzv. zákon o velké privatizaci ve znění pozdějších a souvisejících předpisů*).

Privatizace bytových objektů (tj. bytový fond bývalé státní organizace České dráhy) byla dokončena s výjimkou určitých pozemků, jejichž privatizace je dokončována buď metodou přímého prodeje předem určenému nabyvateli (pouze v případech, kdy se jedná o sjednocení vlastnictví apod.) nebo formou veřejné obchodní soutěže vyhlášené Ministerstvem financí.

Ke dni zbývá dokončit privatizaci následujícího majetku: KE DNI 8. 6. 2018

Položka v příl. zákona č. 77/2002 Sb. Název
2. rr) Železniční poliklinika Brno, nedokončená stavba v k.ú. Štýřice
2.xx) Traťová distance Kladno, Mechanizační okrsek Kladno
2.yy) Traťová distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku Vraňany

S případnými dotazy ohledně privatizace bytových objektů se obracejte na pí Svatoslavu Lokvencovou
(telefon: 972 235 680, e-mail: lokvencova@szdc.cz ) nebo pí Alenu Černou (telefon: 972 235 462, cernaa@szdc.cz ).

*) zejména zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, vyhláška č. 491/2005 Sb., o postupu při vypracování privatizačního projektu a o osnově upravující uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu, usnesení vlády ČR č. 565/2006, o zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb. a 178/2005 Sb. a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů.