Centrum sdílených služeb

Základním posláním Centra sdílených služeb (CSS) je:  

  • zajišťovat služby v personálně-mzdové agendě, psychologické služby a činnosti odborně způsobilých osob v prevenci rizik zejména v obasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
  • spolupracovat s organizačními jednotkami SŽDC při výše uvedených činnostech,
  • zpracovávat agendu jízdních výhod určených organizačních jednotek SŽDC,
  • spolupracovat s orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami v oblasti působnosti CSS,
  • zajišťovat agendu vedení účetnictví pro organizační jednotky SŽDC,
  • realizovat požadavky kybernetické bezpečnosti stanovené v přijatých bezpečnostních politikách systému řízení bezpečnosti informací a na ně navazujících prováděcích dokumentech a spolupracovat při kontinuálním zlepšování systému řízení bezpečnosti informací.

 

Sídlo CSS

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Centrum sdílených služeb
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 235 950
E-mail: CSSPHAsek@szdc.cz

IČ: 70994234

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC