Hasičská záchranná služba SŽDC

Hasičský záchranný sbor podniku
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Hasičská záchranná služba hasičským záchranným sborem podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

HZS se dělí na aparát HZS a 14 jednotek PO dislokovaných v rámci celé České republiky (Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Cheb, Liberec, Nymburk, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov a Ústí nad Labem a 2 pobočné stanice Chomutov a Kralupy nad Vltavou).

Základním posláním HZS je zajišťovat záchranné služby, přispívat k udržení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, zajišťovat požární bezpečnost budov, obslužných zařízení železnice a zásilek k přepravě, požární zásahy, zásahy při havarijních únicích ekologicky závadných a nebezpečných látek a jiných mimořádných událostech v železničním provozu, včetně stanovení příslušných opatření a činnosti související s provozováním železniční dopravy.

V rámci svého poslání zabezpečuje HZS zejména tyto činnosti:

 • provádění požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
 • vyprošťování osob při haváriích, nehodových či jiných mimořádných událostech, včetně poskytnutí první pomoci,
 • provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách, dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech v provozu železnice a při únicích požárně nebo ekologicky závadných a nebezpečných látek,
 • provádění zásahových neodkladných prací při úniku zejména ekologicky závadných a nebezpečných látek,
 • zabezpečení opatření při přepravě nebezpečného zboží, přečerpávání požární nebezpečných, popř. ekologicky závadných látek, i v případě, že nedochází k jejich úniku,
 • odstranění překážek, vozidel a předmětů v těžko dostupných místech ze železniční trati a z průjezdného profilu,
 • čerpání vody ze zatopených prostor po živelních pohromách a provozních haváriích, pokud ohrožují bezpečnost provozu železnice,
 • předepsaným způsobem zajišťování PO při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud tyto činnosti ohrožují plynulost železniční dopravy,
 • spolupráce se zaměstnanci pověřenými šetřením mimořádných událostí na železnici dle příslušných předpisů při šetření příčin vzniku železničních nehod,
 • zajištění vypnutého trakčního vedení zkratovacími soupravami při mimořádné události na železnici,
 • plnění úkolů základní složky IZS.

HZS SŽDC           Zásahové obvody
             JPO HZS SŽDC

Adresa:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Hasičská záchranná služba
Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4

Loc: 50°03'08.07"N, 14°28'27.86"E

Kontaktní údaje:
Telefon:     +420 972 235 106
E-mail:      HZSPHAsek@szdc.cz

IČ:          70994234
DIČ:        CZ70994234

Úřední hodiny podatelny:
PO   8:00 - 13:00
ÚT   8:00 - 13:00
ST   8:00 - 13:00
ČT   8:00 - 13:00
PÁ   8:00 - 13:00

Elektronická adresa podatelny,
kterou je adresa elektronické pošty

ePodatelnaHZS@szdc.cz

Podrobnosti o obecných podmínkách
přijímání dokumentů podatelnou
HZS naleznete zde.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC