Oblastní ředitelství Hradec Králové

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Hradec Králové

 

Oblastní ředitelství Hradec Králové, organizační jednotka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), řízení provozu železniční dopravní cesty, vyjadřování ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na území přibližně Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje.

 

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Hradec Králové patří:

  • 1953 km tratí

  • 3358 výhybek

  • 1294 železničních mostů  

  • 3883 propustků

  • 40 tunelů

  • 1821 železničních přejezdů

  • 177 výpravních budov

  • 202 zastávek

Mapa obvodu:

 

Sídlo OŘ Hradec Králové

 

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Loc: 50°13'22.888"N, 15°48'52.402"E

Kontatky:
Telefon: +420 972 341 606
Fax: +420 972 342 343
Email: ePodatelnaORHKR@szdc.cz

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC