Oblastní ředitelství Hradec Králové

Pronájem, prodej nemovitostí

Majetkové oddělení:

  • sjednává a realizuje smlouvy na pronájem nebytových prostor a pozemků
  • připravuje podklady pro odkup zbytného nemovitého majetku, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC, státní organizace
 

   Zájemci o uzavření nájemní smlouvy případně o odkup nemovitosti si mohou podat písemnou žádost, formou přiloženého tiskopisu. Vyplněnou žádost zašle zájemce na adresu uvedenou v tiskopisu. Po projednání a schválení jednotlivými správami OŘ Hradec Králové je uzavřena nájemní smlouva, v případě prodeje zpracovány a zaslány podklady k dalšímu vyřízení na Generální ředitelství SŽDC, státní organizace, Praha.

 

Majetkové oddělení 9723 41261 ePodatelnaORHKR@szdc.cz

Formuláře:

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC