Oblastní ředitelství Olomouc

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Olomouc

 

OŘ Olomouc, organizační jednotka SŽDC, s.o., zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), správu movitého i nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání SŽDC, s.o., na území krajů Olomouckého a Zlínského.

Základním posláním je v určeném obvodu spravovat a udržovat železniční dopravní cestu, a to včetně jejího zařízení a zajišťovat dodávku elektrické energie do trakčního vedení, do zabezpečovacího zařízení a pro distribuční spotřebu a vykonávat dohled a kontrolu stavu spravovaného hmotného investičního majetku. Jedná se o pozemní stavby, přidružené inženýrské sítě, bytový fond, železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, pozemky, železniční a silniční mosty a stavby mostům podobné ve správě SŽDC, sdělovací a zabezpečovací zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky včetně napájecích soustav pro distribuční a autorizované odběry. Zajišťuje komerční využití hmotného investičního majetku, ke kterému vykonávají právo hospodaření v rámci působnosti jim svěřené Ekonomickými pravidly SŽDC a Směrnicí pro neželezniční podnikání. Zabezpečuje provozuschopnost dráhy podle zákona o drahách a zajišťuje požadovaný stav a podmínky provozu elektrických zařízení a odběru a dodávky elektrické energie vyplývající z energetického zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. Ve svém obvodu realizuje zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod.

 

 

 Mapa obvodu OŘ Olomouc

Adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Kde nás najdete:

Loc. 49.5895389N, 17.2514619E       mapka

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 972 741 102
Fax:       +420 972 741 103

e-mail sekretariát:   OROLCsek@szdc.cz

Úřední hodiny podatelny:

Po - Pá (pracovní dny)
7:00 - 11:30    12:00 - 13:00

e-mail podatelna:   epodatelnaOROLC@szdc.cz

IČ:       70994234
DIČ:    CZ70994234

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC