Oblastní ředitelství Ostrava

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Ostrava

Předmětem činnosti Oblastního ředitelství Ostrava je zajišťovat na vymezeném území Moravskoslezského kraje provozuschopnost železniční dopravní cesty podle zákona č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a zákona č.77/2002 Sb. včetně správy majetku SŽDC sloužícího k plnění této činnosti, dalšího vymezeného majetku SŽDC a činnosti související s předmětem podnikání SŽDC:

 • zabezpečovat provozuschopnost dráhy dle § 2, odst. 2, Zákona o drahách č.266/1994 Sb.

 • zabezpečovat provozování dráhy dle § 2 odst. 3, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a to především:
  • spravovat a udržovat majetek SŽDC, železniční dopravní cestu, včetně jejího zařízení a další majetek svěřený SŽDC
  • vykonávat dohled a kontrolu stavu spravovaného hmotného majetku jako jsou pozemní stavby, pozemky, železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty, sdělovací a zabezpečovací zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky

  • zajišťovat bezpečný provoz určených technických zařízení v rozsahu zákona o drahách 266/1994 Sb. v platném znění  a vyhrazených zařízení ve smyslu zákona č.174/1968 Sb.
  • vykonávat správu přidružených inženýrských sítí
  • nakládat s majetkem, s nímž SŽDC přísluší hospodařit
  • zajišťovat požadovaný stav a podmínky  provozu elektrických zařízení
  • zabezpečovat zajišťování úkolů požární ochrany ve všech prostorách, vztahujících se k provozování svých činností
  • realizovat zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod
  • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení

 

 

podchod v žst. Studénka                               MVTV při výluce

 

práce pluhu v zimních podmínkách                stavědlo v žst. Bohumín

Mapa obvodu OŘ Ostrava

 


Sídlo OŘ Ostrava

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Loc: 49°51'3.374"N, 18°16'34.882"E 

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 766 105
E-mail: OROVAsek@szdc.cz

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Úřední hodiny podatelny:

PO  7:00 - 14:00
ÚT  7:00 - 14:00
ST  7:00 - 14:00
ČT  7:00 - 14:00
PÁ  7:00 - 14:00

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

ePodatelnaOROVA@szdc.cz

 

Podrobnosti o obecných podmínkách přijímání dokumentů podatelnou OŘ Ostrava naleznete zde.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC