Oblastní ředitelství Ostrava

Nabídka zbytného majetku

Základní informace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) o nakládání s nepotřebným nemovitým a movitým majetkem naleznete na: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/nakladani-s-nm.html

Ve vztahu k nedrážní veřejnosti zajišťuje Oblastní ředitelství Ostrava na správcovské úrovni agendu týkající se nakládání s nemovitým a movitým majetkem v právu hospodaření SŽDC v obvodu Moravskoslezského kraje.

Je zajišťována agenda pronájmu pozemků a nebytových prostor a prodeje zbytných nemovitostí a movitého majetku SŽDC.

Dále je na správcovské úrovni zajišťována agenda privatizace majetku státu - část majetku z přílohy zákona č.77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Privatizace je realizována v souladu s ustanoveními § 38a odst. 1 a 3 zákona č.77/2002 Sb., vlastní postup je upraven zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na nové nabyvatele, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace naleznete na:

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC