Oblastní ředitelství Plzeň

     Oblastní ředitelství Plzeň je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384.

     Předmětem činnosti Oblastního ředitelství Plzeň je zajišťovat na vymezeném území provozuschopnost železniční dopravní cesty podle zákona č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a zákona č.77/2002 Sb. včetně správy majetku SŽDC sloužícího k plnění této činnosti, dalšího vymezeného majetku SŽDC a činnosti související s předmětem podnikání SŽDC:

 • zabezpečovat provozuschopnost dráhy dle § 2, odst. 2, Zákona o drahách č.266/1994 Sb.

 • zabezpečovat provozování dráhy dle § 2 odst. 3, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a to především:

  • spravovat a udržovat majetek SŽDC, železniční dopravní cestu, včetně jejího zařízení a další majetek svěřený SŽDC

  • vykonávat dohled a kontrolu stavu spravovaného hmotného majetku jako jsou pozemní stavby, pozemky, železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty, sdělovací a zabezpečovací zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky

  • zajišťovat bezpečný provoz určených technických zařízení v rozsahu zákona o drahách 266/1994 Sb. v platném znění  a vyhrazených zařízení ve smyslu zákona č.174/1968 Sb.

 • vykonávat správu přidružených inženýrských sítí

 • nakládat s majetkem, s nímž SŽDC přísluší hospodařit

 • zajišťovat požadovaný stav a podmínky  provozu elektrických zařízení

 • zabezpečovat zajišťování úkolů požární ochrany ve všech prostorách, vztahujících se k provozování svých činností

 • realizovat zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod

 • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení

Mapa obvodu

Oblastního ředitelství Plzeň

 

Mapa obvodu Oblastního ředitelství Plzeň

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Loc: 49°44'2.914"N, 13°24'30.878"E

Kontaktní údaje:
Telefon:  +420 972 524 687
Fax:        +420 972 524 686
E-mail:     ORPLZsek@szdc.cz


IČ:           70994234
DIČ:         CZ70994234

 

Úřední hodiny podatelny:
PO  6:30 - 13:30
ÚT  6:30 - 13:30
ST  6:30 - 13:30
ČT  6:30 - 13:30
PÁ  6:30 - 13:30

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC