Oblastní ředitelství Praha

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Praha

Oblatní ředitelství Praha, organizační jednotka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí ( údržbu a opravy železniční dopravní cesty ), správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání SŽDC, s.o. na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

 

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Praha patří:

 • 1 526 km tratí
 • 1 793 km trakčního vedení na 535 km elektrifikovaných tratí
 • 4 650 výhybek
 • 1 254 železničních přejezdů
 • 979 železničních mostů
 • 2 594 propustků
 • 42 tunelů

 

Způsob předávání dokumentů v digitální podobě

 •  adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat
 • přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX, dokument ve formátu tabulkového procesoru Microsoft Excel verze 5.0 a vyšší
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

 • přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 • způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen škodlivý kód)

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SŽDC, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 • důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém SŽDC přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém SŽDC přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Mapa obvodu Oblastního ředitelství Praha

  

 

 

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

 Loc: 50°6'37.127"N, 14°26'21.220"E

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 226 404
Fax:       +420 972 226 405
E-mail: ePodatelnaORPHA@szdc.cz

IČ:    70994234
DIČ: CZ70994234

Úřední hodiny podatelny:

PO 6:30 - 14:30
ÚT 6:30 - 14:30
ST 6:30 - 14:30
ČT 6:30 - 14:30
PÁ 6:30 - 14:30


 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC