OŘ Ústí nad Labem


Panorama Ústí nad Labem z Větruše
 


Oblastní ředitelství Ústí nad Labem je výkonnou jednotkou Správy železniční a dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC s.o.).

Základním předmětem naší činnosti je zajišťovat provozuschopnost železniční dopravní cesty na vymezeném území. Jedná se zejména o následující činnosti.

- správa a údržba majetku SŽDC s.o., údržba železniční dopravní cesty včetně jejího zařízení a dalšího majetku svěřeného SŽDC s.o. do správy na základě smluvních ujednání.

- vykonávání dohledu a kontroly stavu spravovaného dlouhodobého majetku (DLM). Jedná se o železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, mosty a stavby mostům podobné ve správě SŽDC s.o., sdělovací a zabezpečovací zařízení, zařízení elektrotechniky včetně napájecích soustav pro distribuční rozvody, napájecí soustavy pro elektrickou trakci a pro zabezpečovací zařízení, technologii dispečerské řídící techniky. Dále pak pozemní stavby, plynovody, zdroje a rozvody tepla.

- vykonávání správy přidružených inženýrských sítí a bytového fondu SŽDC s.o.

- nakládání s majetkem, zajišťování komerčního využití DLM.

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem spravuje celkově 1513,518 km tratí.

Jedná se především o tratě I. a III. rychlostního koridoru (celkem 425,624 km) v úsecích Vraňany - Děčín hl.n. - Bad Schandau (DB) a Plzeň - Cheb - Schirnding (DB), na kterých je v celé jejich délce dokončena modernizace. Dále o celostátní dvoukolejné elektrifikované tratě v úseku Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec n/O. - Karlovy Vary - Cheb a v úseku Mělník - Děčín v.n. 
Nelze opomenout ani další významné železniční tratě v oblasti Šluknovského výběžku, Ašského výběžku, Podkrušnohoří a v Českém středohoří.

Na realizaci podnikatelského plánu se podílí odborné správy a provozní obvody, které jsou dle územní působnosti rozděleny následovně:

- Správa budov a bytového hospodářství
- Správa nádražních budov

- Správa elektrotechniky a energetiky
- Správa mostů a tunelů
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Karlovy Vary

- Správa tratí Ústí nad Labem
- Správa tratí Most
- Správa tratí Karlovy Vary

- Provozní obvod Děčín
- Provozní obvod Karlovy Vary
- Provozní obvod Louny
- Provozní obvod Lovosice
- Provozní obvod Most
- Provozní obvod Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem se rozkládá převážně na území Ústeckého a Karlovarského kraje. (  Mapa OŘ ke stažení )


Geografické informace: 

Sídlem Oblastního ředitelství je město Ústí nad Labem, které leží na soutoku řek Labe a Bíliny. Z jižní strany sousedí s Českým středohořím, na severní straně s Krušnými horami. Na západ od města se rozkládá okraj Podkrušnohorské pánve s povrchovými uhelnými doly. Samotné město má výhodnou polohu na křižovatce železnic, na hlavní silniční trase Praha – Drážďany a na důležité trase vodní dopravy po Labi. Rozkládá se v hlubokém údolí (až 400 m) Labe a na okolních svazích. Kotlinu ohraničují dvě skály – severní Mariánská a jihovýchodní Střekovská, a vrchy Větruše na jihu a Sedlo na východě. (-Wikipedia-)


Přehledná mapa OŘ UNL
Mapa obvodu OŘ UNL


Adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Loc: 50°38'57.907"N, 14°2'50.633"E

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 972 422 463
Fax:       +420 972 424 090
Email:     epodatelnaorunl@szdc.cz 

IČ:    70994234
DIČ: CZ70994234


 


Mariánský most a Mariánská skála

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC