Stavební správa západ

Předmět činnosti

Stavební správa západ (dále jen SSZ) je vnitřní organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234. Základním posláním SSZ je plnit funkci investora staveb na železniční dopravní cestě (dále jen ŽDC) v majetku státu:

 • zajišťovat přípravu a realizaci investičních celků se specializací pro stavby železniční infrastruktury a činnosti související s předmětem podnikání SŽDC; zajišťovat tyto činnosti též smluvně pro další subjekty,
 • zajišťovat investorsko-inženýrské činnosti, týkající se železniční sítě z hlediska územního plánování staveb ŽDC,
 • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení,
 • zajišťovat přímé financování investiční výstavby; smlouvy uzavírat v rozsahu daném Řádem SŽDC č. 3 – Podpisovým řádem státní organizace Správa železniční dopravní cesty – v platném znění,
 • zpracovávat stanoviska k dokumentacím jednotlivých stupňů a kategorií, které se týkají připravovaných staveb ŽDC,
 • uzavírat kupní smlouvy na nemovitosti v souvislosti s přípravou a realizací investiční výstavby,
 • provádět majetkoprávní vypořádání staveb investorů předávaných SŽDC a v té souvislosti zastupovat SŽDC v řízení před katastrálními úřady,
 • zajišťovat ochranu životního prostředí na stavbách,
 • prověřovat rozsah prací provedených na majetku, který tvoří ŽDC, popř. na dalším určeném majetku,
 • spolupracovat s ostatními útvary SŽDC při realizaci zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonnými předpisy,
 • v odůvodněných případech zaujímat stanoviska k postradatelnosti a nabývání nemovitého majetku souvisejícího s železniční infrastrukturou
 • plnit úkoly vyplývající ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.
 • realizuje zásady stanovené přijatými bezpečnostními politikami systému řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti a spolupracuje při neustálém zdokonalování systému kybernetické bezpečnosti.

Mapa působnosti SSZ

Pracoviště SSZ

Adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00  Praha 9

:  70994234

DIČ: CZ70994234

Kontaktní údaje:

Sekretariát Stavební správy západ
Telefon: +420 972 244 732

E-mail:    epodatelnassz@szdc.cz

Datová schránka:  uccchjm

 

Úřední hodiny podatelny:

Po 6:30 - 14:30
Út 6:30 - 14:30
St 6:30 - 14:30
Čt 6:30 - 14:30
6:30 - 13:30

Podatelna není v provozu ve státem uznaných svátcích.

Bližší informace k podatelně zde.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC