Správa železniční energetiky

Aktuality

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

     Veškeré informace týkající se způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) společností SŽDC, státní organizace, naleznete na: http://www.szdc.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju.html.

17.5.2018

Převod bankovních účtů do ČNB

      Z důvodu legislativních změn budou bankovní účty SŽDC převedny do ČNB.  S účinností od 1. 1. 2017 zasílejte veškeré platby spojené s dodávkou elektrické energie ve prospěch čísla účtu 000000-0007804511/0710 vedeného u České národní banky.
     Původní číslo účtu 000043-0935760267/0100 vedené u Komerční banky bude zrušeno. Při úhradách záloh a faktur za elektrickou energii věnujte prosím pozornost výše uvedené změně bankovního spojení a současně i vyplnění variabilního symbolu, abychom mohli správně identifikovat Vámi zaslané platby.

14.11.2016

 

Informace pro zákazníky – odběratele elektřiny z LDS železnice

 

     Zákazníci v postavení spotřebitele mají ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů právo na mimosoudní řešení sporů. V oblasti elektroenergetiky je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů Energetický regulační úřad (www.eru.cz), a to v rozsahu jeho působnosti dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC