Správa železniční energetiky

Obyvatelstvo 2012

Ceník silové elektřiny

Poplatky za připojení (dle vyhlášky č. 51/2006 sb.)


 

Ceník silové elektřiny

Uvedené ceny tučně jsou bez DPH, kurzívou vč. DPH 20%

Produkt - Modrá energie SŽDC Distribuční sazby St. plat Kč/měs/OM VT Kč/MWh NT Kč/MWh Stručný popis produktu se zkrácenými podmínkami pro přiznání příslušné distribuční sazby od 1.1.2012

D Standard SŽDC
(ceník sdružené dovávky)

D 01d

D 02d

40

48,00

1 450

1 740,00

--- Jednotarifový produkt pro běžné odběrné místo
D Akumulace 8 SŽDC
(ceník sdružené dovávky)

D 25d

D 26d

40

48,00

1 750

2 100,00

1 200

1 440,00

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Instalace akumulačního spotřebiče a jeho blokování v době VT

Pro D 26d akumulační spotřebiče 55% instalovaného příkonu

8h NT

D Akumulace 16 SŽDC
(ceník sdružené dodávky)

D 35d

40

48,00

1 860

2 232,00

1 350

1 620,00

 

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Instalace hybridních el. spotřebičů min 50% celkového instalovaného příkonu a blokování v době VT

16h NT

D Přímotop SŽDC
(ceník sdružené dodávky)

D 45d

40

48,00

1 710

2 052,00

1 490

1 788,00

 

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Instalace přímotopného el. spotřebiče. Příkon přímotopného a akumul. spotřebiče min 40%, blokování topných spotřebičů v době VT

20h NT
D Tepelné čerpadlo
(ceník sdružené dodávky)
 

D 55d

D 56d

40

48,00

1 640

1 968,00

1 470

1 764,00

 

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Podmínkou je instalace tepelného čerpadla samostatně měřeného

22h NT
D Víkend
(ceník sdružené dodávky)
D 61d

40

48,00

1 810

2 172,00

1 280

1 536,00

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký (NT) - s víkendovým režimem. Doba platnosti NT je stanovena celoročně.

platnost NT od pá 12h do ne 22h

Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba      

1 MWh=megawatthodina=1 000 kWh, sazba DPH je 20%


 

 

Měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu dle vyhlášky č. 51/2006 sb. v platném znění

Za rezervaci příkonu

Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele
distribuční soustava VVN  Typ A  600 000 Kč/MW
 Typ B  150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN  Typ A  800 000 Kč/MW
 Typ B1  200 000 Kč/MW
distribuční soustava NN  3 fázové připojení         500 Kč/A
 1 fázové připojení         200 Kč/A

Připojení typu A je takové připojení, kdy provozovatel distribuční soustavy rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení.

Připojení typu B je takové připojení, které nesplňuje podmínky připojení typu A.

Připojení typu B1 je takové připojení, kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu (např. doplnění vyzbrojení kobky).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC