Správa železniční energetiky

Podnikatelé 2011

Ceník silové elektřiny

Poplatky za připojení (dle vyhlášky č. 51/2006 sb.)


 

Ceník silové elektřiny

Uvedené ceny jsou bez DPH

Produkt - Modrá energie SŽDC Distribuční sazby St. plat Kč/měs/OM VT Kč/MWh NT Kč/MWh Stručný popis produktu se zkrácenými podmínkami pro přiznání příslušné distribuční sazby od 1.1.2011

Standard SŽDC
(ceník sdružené dovávky)

C 01d

C 02d

C 03d

35 1 695 ---  Jednotarifový produkt pro běžné odběrné místo
Akumulace 8 SŽDC
(ceník sdružené dovávky)

C 25d

C 26d

35 1 840 1 150

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Podmínkou je instalace el. akumulačního spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody a jeho blokování v době VT

8h NT

Akumulace 16 SŽDC
(ceník sdružené dodávky)

C 35d 35 1 830 1 440  

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Podmínkou je instalace hybridních el. spotřebičů min 50% celkového instalovaného příkonu a blokování v době VT

16h NT

Přímotop SŽDC
(ceník sdružené dodávky)

C 45d 35 1 830 1 540  

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Podmínkou je instalace přímotopného el. spotřebiče. Příkon přímotop. a akum. spotřebiče min. 40%, blokování topných spotřebičů v době VT

20h NT
Tepelné čerpadlo
(ceník sdružené dodávky)
 

C 55d

C 56d

35 1 810 1 550  

Dvoutarifový produkt - vysoký (VT) a nízký  (NT) tarif

Podmínkou je instalace tepelného čerpadla samostatně měřeného

22h NT
Veřejné osvětlení
(ceník sdružené dodávky)
C 62d 35 1 140 --- Produkt pro veřejné osvětlení

Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba      

1 MWh=megawatthodina=1 000 kWh, sazba DPH je 20%


 

 

Měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu dle vyhlášky č. 51/2006 sb. v platném znění

Za rezervaci příkonu

Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojení Měrný podíl žadatele
distribuční soustava VVN  Typ A  600 000 Kč/MW
 Typ B  150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN  Typ A  800 000 Kč/MW
 Typ B1  200 000 Kč/MW
distribuční soustava NN  3 fázové připojení         500 Kč/A
 1 fázové připojení         200 Kč/A

Připojení typu A je takové připojení, kdy provozovatel distribuční soustavy rozšíří distribuční soustavu až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice nebo rozvodna žadatele o připojení.

Připojení typu B je takové připojení, které nesplňuje podmínky připojení typu A.

Připojení typu B1 je takové připojení, kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu (např. doplnění vyzbrojení kobky).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC