SŽG Olomouc

Informační systém stavu prostorové polohy koleje

Informační systém
Podává informaci o stavu dokumentace prostorové polohy koleje (PPK) ve formě barevného označení v mapě. Technická dokumentace zajištění PPK (barva zelená a modrá) umožňuje pro navádění automatické strojní podbíječky (ASP) využití geodetické kontinuální měření osy koleje. V opačném případě (barva žlutá a červená) není možné využít práci ASP přesnou metodou na bázi souřadnic pro opravné a údržbové práce.

Práce ASP s využitím kontinuálního měření PPK přináší:
1.) vyšší kvalita práce při údržbě železničního svršku
2.) vyšší výkon a tedy i efektivita (možnost výrazně kratších výluk)
3.) přehled o stavu PPK vzhledem k projektové dokumentaci, o stavu GPK (rozchod, převýšení) a o pevných bodech trasy (přejezdy, nástupiště, ocelové mosty)
4.) podklady pro úspěšné reklamace nekvalitní práce, nebo v opačném případě důkaz pro zhotovitele o splnění mezních odchylek daných ČSN 73 6360-2
5.) dopředu známé potřebné množství štěrku pro provedení požadovaných zdvihů kolejnicových pásů
 

Odkaz: http://mapy.szg.cz:260/

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC