SŽG Olomouc

Předpisy SŽDC, opatření ředitele SŽG

PŘEDPISY SŽDC, OPATŘENÍ ŘEDITELE SŽG OLOMOUC DŮLEŽITÉ PRO ČINNOST
EXTERNÍCH GEODETŮ

 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje

M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

M20/MP007

M20/MP008

M20/MP010

 

Fotokatalog geodetické dokumentace

 

OŘ28 Zajištění metrologického pořádku

 

M20/MP007 Železniční bodové pole

    Příloha č. 1 Projekt ŽBP pro stabilizaci, zaměření a výpočet - příklad projektu   (změna č. 1, od 1.9.2016)

    Příloha č. 2 Struktura a formát dat výsledků zeměměřičské činnosti    (změna č. 1, od 1.9.2016)

    Příloha č. 3 Druhy stabilizace bodů ŽBP    (změna č. 1, od 1.9.2016)

    Příloha č. 4 Pokyny pro tvorbu lokálních transformačních klíčů    (změna č. 1, od 1.9.2016)

 

OŘ39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce  (změna č.3, od 1.8.2018)

     Příloha č.0   Reambulace bodů ŽBP  (ZRUŠENO)

     Příloha č.1   Měření staničníků  (změna č. 4, od 3.4.2017)

     Příloha č.2   Návrh + stabilizace ŽBP  (ZRUŠENO)

     Příloha č.3   Stabilizace ŽBP (trvalá, dočasná) (ZRUŠENO)

     Příloha č.4   Měření primární sítě ŽBP metodou GNSS + výpočet  (ZRUŠENO)

     Příloha č.5   Měření sekundární sítě ŽBP terestricky polygonovým pořadem + výpočet (ZRUŠENO)

     Příloha č.6   Zaměření zaj. značek (ZZ) + výpočet  (ZRUŠENO)

     Příloha č.7   Nivelace ŽBP/ZZ + výpočet  (ZRUŠENO)

     Příloha č.8   Návrh a osazení ZZ

     Příloha č.9   Měření osy 3D koleje  (změna č.4, od 1.3.2017)

     Příloha č.10 Kódování bodů pro měření osy 3D koleje (změna č.3, od 1.3.2017)

     Příloha č.11 Tvorba směrového a výškového projektu osy koleje  (změna č.1, od 1.3.2017)

     Příloha č.12 Technický projekt zajištění PPK

     Příloha č.13 Mapování osy koleje a vybraných objektů drážní infrastruktury mapováním  (změna č.7, od 1.3.2017)

     Příloha č.14 Fotogrammetrie

     Příloha č.15 Doměření a revize objektů a terénních tvarů v obvodu dráhy

     Příloha č.16 Kontrola stabilizace bodů (ZRUŠENO)

     Příloha č.17 Metodika pro elektronické vedení veřejných zakázek

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC