SŽG Olomouc

Referenční zakázky

Vytváříme produkty v oblasti zeměměřictví se zaměřením na železnici vyžadované celou řadou oborů...

Geodetické podklady pro projekty modernizací železničních koridorů pro Stavební správu Olomouc (zaměřeno celkem 550km tratí a stanic během 6 let)
Tvorba Jednotné železniční mapy v měřítku 1:1000
Převedení hotových jednotných železničních map do informačního systému MISYSWEB
Vyhotovení geometrických plánů (např. pro rozdělení drah a jiné potřeby správců pozemků)

Geodetické podklady Šatov-Znojmo (SUDOP Brno s. s r.o.)
Geodetické podklady Brno-Rapotice (SUDOP Brno s. s r.o.)
Geodetické podklady st.hr.-Šatov-Znojmo (SUDOP Brno s. s r.o.)
Geodetické podklady Zaječí-Hodonín (SUDOP Brno s. s r.o.)
Geodetické podklady Ostrava hl.n.-Ostrava Kunčice (SUDOP Brno s. s r.o.)
Geodetické podklady Frýdek-Místek-Český Těšín (MCO a.s. Olomouc)
Geodetické podklady Zábřeh-Šumperk (MCO a.s. Olomouc)

Zaměření Moravního mostu (MCO a.s. Olomouc)
Zaměření přejezdu Uničov-Troubelice (Signal Projekt s.r.o.)
Zaměření kolejiště žst.Uherský Ostroh (Signal Projekt s.r.o.)
Zaměření zhlaví žst.Ostrožská Nová Ves (Signal Projekt s.r.o.)
Zaměření přejezdů Holešov-Hlinsko p.H. (Signal Projekt s.r.o.)

Zajištění GPK Lanžhot-státní hranice ČR/SR (Subterra a.s.)
Zajištění GPK Grygov-Olomouc (ŽS Brno a.s.)
Zajištění GPK Třebovice-Rudoltice (ŽS Brno a.s.)
Zajištění GPK Štěpánov-Červenka (Ekohydro s.r.o.)
Zajištění GPK žst.Kunovice (Tomi-Remont,a.s.)

Zaměření kabelů žst.Rožná (AK signal Brno a.s.)
Zaměření kabelů žst.Kostelec na Hané (AK signal Bro a.s.)
Zaměření kabelů Suchdol n.O.-Budišov n.B. (Signalbau a.s. Přerov)
Zaměření kabelů žst.Luhačovice (Signalbau a.s. Přerov)
Zaměření kabelů Hranice město-Čerotín (Signalbau a.s. Přerov)

Sledování výškových posunů Svinov (ŽS Brno a.s.)

Komplexní pozemkové úpravy Bohdalice (Ing.Žďárský)
Komplexní pozemkové úpravy Čechyně (Ing.Žďárský)

Zaměření vrtů (TOZOS spol.s r.o.)

Vytýčení pozemku žst.Jihlava (ČMKS-Jihlavská lok.spol.)

Zaměření přejezdu km 30,741 Vlárský průsmyk-Kunovice (N.O.R.T.)
Zaměření přejezdu Tetčice (N.O.R.T.)

Zaměření GPK Třebovice-Rudoltice (Kolej Consult&servis)

Příprava zkušebního úseku v kol. č. 2 Uhersko Pardubice pro rychlostní zkoušky elektrických jednotek ř. 680 do rychlosti 230km/h. Měření stávajícího stavu, projekt úpravy na rychlost 230km/h, navádění podbíječky (ČD, a.s.)

Kontrolní měření zkušebního úseku pevné jízdní dráhy RHEDA 2000 v úseku Třebovice-Rudoltice km: 9,525-10,025 (Kolej Consult&servis)

Kontrolní měření osy koleje na koridorové stavbě Bohumín-Dětmarovice (SDC Olomouc)

Kontrolní měření PPK pro investora na stavbách SŽDC
  Státní hranice SR – Bystřice nad Olší (SŽDC s.o.)
  Bystřice – Český Těšín (SŽDC s.o.)
  Rekonstrukce Střelenského tunelu (SŽDC s.o.)
  Rekonstrukce uzlu Přerov – 1. Stavba (SŽDC s.o.)

Technologická měření PPK pro zhotovitele investičních akcí
  Navádění automatických strojních podbíječek a následné kontrolní měření PPK s posouzením dle ČSN73 6360-2

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC