SŽG Praha

O nás

Oddělení servisních činností: Dana Horká

Oddělení správních činností SŽG je řídícím stupněm organizační jednotky. Jeho posláním je organizovat činnost SŽG a zajišťovat podmínky pro činnost v oblasti průřezových odborných činností. Oddělení řídí a organizuje činnost SŽG po stránce ekonomické, personální, mzdové a činnosti související s údržbou a provozem SŽG, včetně informatiky.


Odbor centrální dokumentace: Mgr. Veronika vybíralová

Spravuje veškerou dokumentaci všech činností SŽG a to v digitální i listinné formě, prostřednictvím geoinformačního systému SŽG. Provádí správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM, ŽBP, projekce a ostatní technické dokumentace, vč. vlastnických hranic pozemků, SŽDC, s.o.

Vyčleněná doba pro přijímání požadavků a vydávání podkladů pro ochranné pásmo dráhy, bodového pole a mapových podkladů a katastru nemovitostí je  každý všední den po telefonické domluvě.

Údaje z katastru nemovitostí se poskytují po telefonické domluvě.


Pracoviště v Praze: Ing. Radek Vinš

Zabezpečuje v regionální působnosti hl.města Prahy, Středočeského a Pardubického kraje tyto činnosti:

 • budování sítě pevných geodetických bodů,
 • uplatnění metody GPS při geodetických pracích,
 • kontrolní práce v bodovém poli,
 • inženýrskou geodézii ve výstavbě
 • geodetická měření pro systém staničení tratí,
 • montáž konzolových značek na trakční stožáry včetně jejich geodetického zaměření,
 • kontrolní měření polohy koleje vzhledem k projektovanému prostorovému uspořádáni geometrické polohy koleje,
 • projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví,
 • projektování optimalizace geometrické polohy koleje,
 • projektování dlouhých tětiv,
 • posouzení a návrhy úpravy geometrické polohy koleje pro vysoké rychlosti,
 • speciální měření na mostech, jeřábových dráhách, kolejových vahách,
 • vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy,
 • měření dokumentací skutečného stavu,
 • měření podkladů pro projekty staveb,
 • správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM a ostatní technické dokumentace pro potřebu vlastní, útvarů a ostatních složek SŽDC s.o.
 • vedení a údržbu železničního katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map, styk s katastrálními úřady,
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
 • zastupování SŽDC, s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav,
 • vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC, s.o.

 


Pracoviště SŽG v Plzni: Ing. Zdeňka Cynybulková

Zabezpečuje v regionální působnosti Plzeňského, Karlovarského a části Středočeského kraje tyto činnosti:

 • vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy,
 • budování sítě pevných geodetických bodů - uplatnění metody GPS při geodetických pracích,
 • kontrolní práce v bodovém poli,
 • inženýrskou geodézii ve výstavbě - geodetická měření pro systém staničení tratí,
 • speciální měření na mostech, jeřábových dráhách, kolejových vahách atp.
 • projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví,
 • projektování optimalizace geometrické polohy koleje,
 • projektování dlouhých tětiv,
 • vedení a údržbu železničního katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map, styk s katastrálními úřady,
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
 • zastupování SŽDC,s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav,
 • vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování.

 


Pracoviště SŽG v Ústí nad Labem: Ing. Jan Hloušek

Zabezpečuje v regionální působnosti Ústeckého a části Libereckého kraje tyto činnosti:

 • vyhotovení oddělovacích plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC, s.o.,
 • vyhotovení a údržba digitální Jednotné železniční mapy,
 • budování sítě pevných geodetických bodů,
 • uplatnění metody GPS při geodetických pracích,
 • kontrolní práce v bodovém poli,
 • inženýrskou geodézii ve výstavbě,
 • geodetická měření pro systém staničení tratí,
 • fotogrammetrické práce, včetně vyhodnocení snímků,
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
 • zastupování SŽDC, s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav,

 


Pracoviště SŽG v Českých Budějovicích: Ing. Jitka Hajská

Zabezpečuje v regionální působnosti Budějovického Jihočeského kraje a části kraje Vysočina tyto činnosti:

 • budování sítě pevných geodetických bodů,
 • uplatnění metody GPS při geodetických pracích,
 • kontrolní práce v bodovém poli,
 • inženýrskou geodézii ve výstavbě,
 • vyhotovení oddělovacích plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC, s.o.,
 • vyhotovení a údržba digitální Jednotné železniční mapy,
 • geodetická měření pro systém staničení tratí,
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
 • zastupování SŽDC,s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav,
 • projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví,
 • projektování optimalizace geometrické polohy koleje.
 • projektování dlouhých tětiv

 


Pracoviště SŽG v Pardubicích: Ing. Jan Fikejz

Zabezpečuje v regionální působnosti Královéhradeckého kraje a části Libereckého kraje tyto činnosti:

 • vyhotovení oddělovacích plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC,s.o.,
 • vyhotovení a údržba digitální Jednotné železniční mapy - kontrolní práce,
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
 • zastupování SŽDC, s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav.
   

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC