Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Organizační struktura

Aparát

jméno funkce
Ing. Petr Novák   ředitel organizační jednotky
Gabriela Jandová asistentka ředitele
Bc. Vítězslav Nesvatba náměstek pro provoz 
Ing. Marek Michalík náměstek pro techniku

 

Oddělení

jméno funkce
Bc. Vladimíra Křižanová vedoucí odd. dálkového řízení provozu
Ing. Vlastimil Krejčí vedoucí odd. operativního řízení provozu
Ing. Pavel Dorničák vedoucí odd. technologické podpory
Ing. Jaroslava Šimíková vedoucí odd. ekonomických a servisních činností