Oblastní ředitelství Brno

Kontakty

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

e-mail: ORBNOsek@szdc.cz

Kontakty:

Aparát Oblastního ředitelství Brno telefon
sekretariát ředitele 972 621 009
úsek provozu infrastruktury 972 626 008
úsek řízení provozu 972 625 575
úsek ekonomiky 972 626 009
úsek techniky 972 626 079
personální oddělení 972 626 010
Odborné správy telefon
správa elektrotechniky a energetiky 972 626 059
správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno 972 626 049
správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava 972 646 486
správa mostů a tunelů 972 626 069
správa pozemních staveb 972 626 224
správa obchodních činností 972 621 015
správa tratí Brno 972 626 039
správa tratí Jihlava 972 646 549
Provozní obvody telefon
provozní obvod Brno 972 624 593
provozní obvod Břeclav 972 632 535
provozní obvod Jihlava 972 646 155