Oblastní ředitelství Hradec Králové

 

Vítejte na stránkách Oblastního ředitelství Hradec Králové

Oblastní ředitelství Hradec Králové, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), řízení provozu železniční dopravní cesty, vyjadřování ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, státní organizace, na území přibližně Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje.

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Hradec Králové patří:

  • 1953 km tratí
  • 3358 výhybek
  • 1294 železničních mostů  
  • 3883 propustků
  • 40 tunelů
  • 1821 železničních přejezdů
  • 177 výpravních budov
  • 202 zastávek