Oblastní ředitelství Ostrava

Kontakty

Korespondenční adresa Oblastního ředitelství Ostrava:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

ePodatelnaOROVA@szdc.cz

Vedení Telefon E-mail
Sekretariát ředitele 972 766 105 OROVAsek@szdc.cz
Útvar náměstka ředitele pro provoz infrastruktury 972 766 802 OROVAupn@szdc.cz
Útvar náměstka ředitele pro techniku 972 766 701 OROVATU@szdc.cz
Útvar náměstka ředitele pro ekonomiku 972 766 101 OROVAeko@szdc.cz
Útvar náměstka ředitele pro řízení provozu 972 765 000 OROVAsekrp@szdc.cz
Odborné správy Telefon E-mail
Správa tratí 972 766 333 OROVAst@szdc.cz
Správa sděl. a zab. techniky 972 766 425 OROVAsszt@szdc.cz
Správa elektrotechniky a energetiky 972 766 510 OROVAsee@szdc.cz
Správa mostů a tunelů 972 766 605 OROVAsmt@szdc.cz
Správa obchodních činností 972 766 250 OROVAspravaOC@szdc.cz
Správa pozemních staveb 972 766 200 OROVAspravaPS@szdc.cz
Provozní obvody Telefon E-mail
Sekretariát provozního obvodu Ostrava 972 762 112 ZSTOVAsek@szdc.cz
Sekretariát provozního obvodu Český Těšín 972 754 439 ZSTCTSsek@szdc.cz