Oblastní ředitelství Ostrava

Organizační struktura

Aparát

jméno funkce
Ing. Jiří Macho ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Ing. Richard Kajnar náměstek pro provoz infrastruktury
Ing. Pavel Mareček náměstek pro techniku
Ing. Libor Lipowski náměstek pro řízení provozu
Ing. Eduard Smoloň náměstek pro ekonomiku

Odborné správy

jméno funkce
Ing. Jaromír Hubač přednosta správy elektrotechniky a energetiky
Ing. Lumír Dobiáš přednosta správy mostů a tunelů
Ing. Miloš Kostolány přednosta správy obchodních činností
Ing. Pavla Olšovská přednosta správy pozemních staveb
Ing. Michaela Hanová přednosta správy sdělovací a zabezpečovací techniky 
Ing. Miroslav Jícha přednosta správy tratí Ostrava

Provozní obvody

jméno funkce
Ing. Zdeněk Ksandr přednosta provozního obvodu Ostrava
Ing. Marcela Martynková přednosta provozního obvodu Český Těšín