Oblastní ředitelství Praha

Kontakty

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Kontakty:

Oddělení Telefon E-mail
Sekretariát ředitele 972 226 404 ORPHAsek@szdc.cz
Úsek provozu infrastruktury 972 224 809 ORPHAprov@szdc.cz
Úsek pro řízení provozu 972 241 005 ORPHAsekrp@szdc.cz
Úsek technický 972 224 813 ORPHAtech@szdc.cz
Úsek ekonomický 972 226 422 ORPHAeko@szdc.cz
Odborné správy Telefon E-mail
Správa tratí Praha východ 972 255 005 ORPHASTPHAvych@szdc.cz
Správa tratí Praha západ 972 226 500 ORPHASTPHAz@szdc.cz
Správa sděl. a zab.techniky Praha východ 972 255 499 ORPHASSZTPHAvych@szdc.cz
Správa sděl. a zab.techniky Praha západ 972 246 400 ORPHASSZTPHAz@szdc.cz
Správa elektrotechniky a energetiky 972 245 400 ORPHASEE@szdc.cz
Správa mostů a tunelů 972 224 843 ORPHASMT@szdc.cz
Správa pozemních staveb 972 226 510 ORPHAspravaPS@szdc.cz
Správa obchodních činností 972 226 425 ORPHAspravaOC@szdc.cz
Provozní obvody Telefon E-mail
Sekretariát provozního obvodu Beroun 972 251 318 ZSTBRNsek@szdc.cz
Sekretariát provozního obvodu Kolín 972 253 292 ZSTKONsek@szdc.cz
Sekretariát provozního obvodu Kralupy nad Vltavou 972 257 140 ZSTKNVsek@szdc.cz
Sekretariát provozního obvodu Nymburk 972 255 413 ZSTNBKsek@szdc.cz
Sekretariát provozního obvodu Praha hlavní nádraží 972 241 100 ZSTPHAHNsek@szdc.cz