OŘ Ústí nad Labem

Kontakty

Adresa:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Úsek: Telefon: Email:
Kancelář ředitele OŘ 972 422 463 ORUNLsek@szdc.cz
Útvar nám. ředitele pro provoz infrastr. 972 424 416 ORUNLprov@szdc.cz
Útvar nám. ředitele pro techniku 972 424 143 Kozak@szdc.cz
Útvar nám. ředitele pro ekonomiku 972 424 313 ORUNLeko@szdc.cz
Útvar nám. ředitele pro řízení provozu 972 424 000 ORUNLsekrp@szdc.cz
Oddělení sociální a PaM 972 424 038 ORUNLpers@szdc.cz
Odborné správy:    
Správa tratí Ústí nad Labem 972 422 228 ORUNLST1disp@szdc.cz
Správa tratí Most 972 425 570 ORUNLST2disp@szdc.cz
Správa tratí Karlovy Vary 972 442 218 ORUNLST@szdc.cz
Správa sděl. a zab. techniky Ústí n/Lab. 972 424 414 SvejdaM@szdc.cz
Správa sděl. a zab. techniky Karlovy Vary 972 443 520 ORUNLSSZT@szdc.cz
Správa elektrotechniky a energetiky 972 424 487 Cmejla@szdc.cz
Správa mostů a tunelů 972 424 173 Kudrnac@szdc.cz
Správa pozemních staveb 972 424 395 ORUNLspravaPS@szdc.cz
Správa obchodních činností 972 424 651 ORUNLspravaOC@szdc.cz
Provozní obvody:    
PO Děčín 972 433 489 ZSTDCNsek@szdc.cz
PO Karlovy Vary 972 442 494 ZSTKVRsek@szdc.cz
PO Most 972 425 463 ZSTMSTsek@szdc.cz
PO Ústí nad Labem 972 424 496 ZSTUNLsek@szdc.cz