OŘ Ústí nad Labem

Organizační stuktura OŘ

Aparát OŘ Ústí nad Labem

jméno funkce
Ing. Martin Kašpar ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Vladimír Růžička, DiS. náměstek pro provoz infrastruktury
Ing. Jiří Kozák náměstek pro techniku
Ing. Miloš Šteffl náměstek pro řízení provozu
Ing. Blanka Lipperová náměstek pro ekonomiku

Odborné správy

jméno funkce
Ing. Patrik Konopásek přednosta správy obchodních činností
Josef Starý, DiS., MBA přednosta správy pozemních staveb
Pavel Juránek, MBA přednosta správy tratí Ústí nad Labem
Ing. Jiří Valeš přednosta správy tratí Most
Miloš Vyhnálek přednosta správy tratí Karlovy Vary
Ing. Martin Švejda přednosta správy sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem
Ing. Miloš Novák přednosta správy sdělovací a zabezpečovací techniky Karlovy Vary
Ing. Jan Čmejla přednosta správy elektrotechniky a energetiky
Ing. Vladimír Kudrnáč přednosta správy mostů a tunelů

Provozní obvody

jméno funkce
Pavel Venkrbec přednosta provozního obvodu Ústí nad Labem
Stanislav Svojanovský přednosta provozního obvodu Karlovy Vary
Ing. Miroslav Čepek přednosta provozního obvodu Most
Ing. Vladimír Mládek přednosta provozního obvodu Děčín

 

Organizační řád OŘ Ústí nad Labem, včetně organizační struktury je ke stažení zde: