Přejít k obsahu

Správa železniční energetiky

Kontakty

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Správa železniční energetiky

Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'52.558"N, 15°48'38.76"E

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Petr Vodička ředitel    
Monika Vrbová asistentka 972 342 070 epodatelnasze@szdc.cz  
  fakturace - reklamace 972 341 027
972 341 301
 
  platby - zálohy 972 341 560  
  poruchová linka  725 810 070  

Technické reklamace zajišťují Územní správy železniční enegetiky

  • úřední hodiny podatelny
PO 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
ÚT 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
ST 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
ČT 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
  • identifikátor datové schránky

uccchjm

Územní správy železniční energetiky

ÚS Adresa Jméno Funkce Telefon

Brno

Markéty Kuncové 990/12 Ing. Libor Koňák přednosta úz. správy 602 749 751
615 00 Brno Dagmar Mansfeldová asistentka 972 623 401
49°12'34.204"N, 16°38'21.203"E Zora Velichová vedoucí energetik 724 146 240

Hradec Králové

Riegrovo náměstí 914 Vladislav Hroneš  přednosta úz. správy 602 655 291
500 02 H. Králové      
50°12'52.558"N, 15°48'38.76"E Pavel Dvořák  vedoucí energetik 606 649 974

Olomouc

Nerudova 1 Ing. Jaroslav Michalík přednosta úz. správy 602 720 398
772 11 Olomouc Marcela Steigerová  asistentka 972 742 668
49°35'22.338"N, 17°15'5.59"E Ing. Pavel Pomykal vedoucí energetik 606 648 963

Ostrava

Zákrejsova 1077 Ing. Dušan Varčok přednosta úz. správy 602 655 289
702 00 Ostrava 1      
49°51'13.917"N, 18°16'19.924"E Dagmar Horňáčková vedoucí energetik 728 383 408

Plzeň

Purkyňova 1017/22 Ing. Ladislav Pilný přednosta úz. správy 602 467 210
301 00 Plzeň Eva Vargová asistentka 972 522 250
49°44'28.483"N, 13°22'34.636"E Ing. Roman Skala vedoucí energetik 607 093 461

Praha

Chodovská 237/8 Pavel Samek přednosta úz. správy 723 647 389
141 00 Praha Drahomíra Rýdlová asistentka 972 229 206
50°3'8.965"N, 14°28'33.618"E Vlastimil Zezula  vedoucí energetik 606 650 214

Ústí nad Labem

Čajkovského 2309/98 Ing. Tomáš Ambrož přednosta úz. správy 602 655 290
400 01 Ústí n. Labem Markéta Procházková asistentka 972 424 017
50°38'8.53"N, 14°2'42.154"E Anna Klestilová  vedoucí energetik 728 374 429
  • přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX,
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).
 

  • přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

  • způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen škodlivý kód)

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Správou železnic, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

  • důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.