Správa železniční energetiky

Org. struktura

Aparát

jméno funkce
Ing. Petr Vodička ředitel organizační jednotky
Ing. Leoš Procházka náměstek pro obchod a ekonomiku
Ing. Luboš Krátký náměstek pro provoz a techniku