Plán obchodní činnosti SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v souladu s §23 odst. 2 a 3 zákona č 266/1994 Sb. o drahách v platném znění zveřejnila na svých internetových stránkách Plán obchodní činnosti SŽDC s. o., který obsahuje základní údaje o zamýšleném rozsahu činnosti, způsobu jejího finančního zajištění technické povaze jím provozované dráhy a její kapacitě a podmínkách přístupu na jím provozovanou dráhu.

Veškeré podrobné informace tohoto dokumentu naleznete na internetové adrese:

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC