Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úplný název povinného subjektu

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Důvod a způsob založení povinného subjektu,
vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
důvod a způsob založení
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu organizační struktura
Kontaktní údaje povinného subjektu kontakty
Identifikační číslo povinného subjektu IČ 70994234
Daňové identifikační číslo povinného subjektu DIČ CZ70994234
Místo a způsob, jak získat příslušné informace postup při podávání žádosti o poskytnutí
informace
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu postup pro opravné prostředky
Stanovené lhůty lhůty
Formuláře

žádost o informaci (docx, odt)

stížnost na postup (docx, odt)

odvolání (docx, odt)

Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník
Výroční zprávy 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

 

Poskytnuté informace

 

 

Kompletní informace o povinném subjektu dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC