Informace zveřejňované o povinném subjektu

1. Úplný název povinného subjektu  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
2. Důvod a způsob založení  
Vznik SŽDC  
3. Organizační struktura  
Internetové stránky s organizační strukturou  
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00  PRAHA 1
 
4.2 Adresa úřadovny  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00  PRAHA 1
 
4.3 Úřední hodiny  
Po - Pá 8:30–13:30  
4.4 Telefonní čísla  
+420 222 335 711 – recepce  
4.5 Čísla faxu  
+420 222 335 298  
4.6 Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem  
http://www.szdc.cz  
4.7 Adresa e-podatelny  
epodatelna@szdc.cz  
4.8 Další elektronické adresy  
info@szdc.cz  
5. Případné platby lze poukázat  
platební údaje jsou vždy součástí výzvy k úhradě nákladů  
6. IČ  
70994234  
7. DIČ  
CZ70994234  
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
Internetové stránky s hlavními dokumenty  
8.2 Rozpočet  
Internetové stránky s ekonomickými údaji  
9. Žádost o informace  
Internetové stránky s podrobnými informacemi  
10. Příjem žádostí a dalších podání  
Podatelna:
Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA 1
epodatelna@szdc.cz
 
11. Opravné prostředky  
Proti rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Nesouhlasí-li žadatel s postupem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, při vyřizování žádosti, může podat u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace písemně nebo ústně stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám nevyhoví. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 
12. Formuláře  
Internetové stránky s formuláři  
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  
   
14. Předpisy  
zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 sb. o dráhách, a zákona č.77/1997 o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,
 
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  
Sazebník úhrad  
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
   
16. Licenční smlouvy  
   
16.1 Vzory licenčních smluv  
   
16.2 Výhradní licence  
   
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Internetové stránky s výročními zprávami

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC