Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb.

Postup při podání žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb.

  1. Žádost lze podat ústně nebo písemně, a to i elektronickou cestou či prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Potřebné kontakty naleznete zde.
  2. Ze žádosti musí být zřejmé:
  • že je určena SŽDC;
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.;
  • kdo dotaz činí, fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (může být i el. adresa); právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo osoby a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování (může být i el. adresa);
  • jaká informace je požadována, tj. vymezení informace.

 

Doporučený obsah žádosti naleznete ve formuláři ke stažení (docx, odt).

Přehled lhůt naleznete v sekci lhůty.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC