Vše o SŽDC

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.

 

SŽDC zajišťuje ve smyslu zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, má na starosti jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

SŽDC hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu.

SŽDC je členem Mezinárodní železniční unie UIC (International Union of Railways), Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER (Comunity of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železničních sdružení.

Adresa organizace:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1