Základní charakteristika železniční sítě SŽDC

(stav k 31. 12. 2017)

délka tratí celkem km 9 408
stavební délka kolejí celkem km 15 356
počet výhybkových jednotek v.j. 23 011

Tratě celostátní dráhy zařazené do transevropského žel. systému – koridorové

ukazatel km
délka tratí celkem 1 330
stavební délka kolejí celkem 3 776

Tratě celostátní dráhy zařazené do transevropského železničního systému – ostatní

ukazatel km
délka tratí celkem 1 266
stavební délka kolejí celkem 2 978

Tratě celostátní dráhy zařazené do evropského železničního systému  

ukazatel km
délka tratí celkem 2 283
stavební délka kolejí celkem 3 433

Tratě regionálních drah

ukazatel km
délka tratí celkem 4 493
stavební délka kolejí celkem 5 109

Vlečky

ukazatel km
délka tratí celkem 34
stavební délka kolejí celkem 58

Mosty

ukazatel km
počet mostů 6 751
délka mostů [m] 153 263

Tunely

ukazatel km
počet tunelů 164
délka tunelů [m] 45 295