Tisková prohlášení

29.10.2012 Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k dnes vydané zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal zprávu o hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v letech 2009 až 2011.

25.05.2012 Střet drážního vozidla s autobusem na železničním přejezdu v Třešti

V souvislosti s dnešní mimořádnou událostí na železničním přejezdu v Třešti, při které došlo ke střetnutí drážního vozidla s autobusem, považujeme za důležité zdůraznit některé skutečnosti.

23.02.2012 Uzavření dohody o platnosti pravidel

Na základě dnešní mimořádné schůzky, kterou inicioval předseda správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty Adolf Jílek s Pavlem Habartou pověřeným vedením SŽDC, platí ode dneška při podepisování právních dokumentů druhým zástupcem generálního ředitele SŽDC nově stanovené rozhodovací podmínky. Dochází tak k názorové shodě mezi předsedou správní rady a Pavlem Habartou pověřeným řízením SŽDC v době, kdy byla medializována otázka výkladu právních účinků jednání správní rady až po tzv. doručení podepsaného usnesení správní rady.

23.02.2012 Upřesnění informací o situaci na SŽDC uváděných v některých médiích

Ve čtvrtečním vydání deníku E15 (23. únor 2012) se v článku o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) objevily neúplné informace a vyjádření, která pravděpodobně vznikla nedorozuměním na straně ministerstva dopravy. SŽDC proto považuje za korektní, uvést informace na pravou míru. SŽDC je povinna řídit se platnými právními předpisy nikoli názory či domněnkami. Vzhledem k tomu, že nepovažujeme za správné podporovat pravděpodobně mediálně cílený a účelový tlak směrem vůči SŽDC, nebudeme se, s výjimkou následujících informací, k dalšímu mediálnímu vývoji vyjadřovat.

09.02.2012 Stabilizace řídících a rozhodovacích procesů státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

V souvislosti s dnešním jednáním správní rady SŽDC byly zavedeny přísnější podmínky v řídících a schvalovacích procesech s cílem stabilizovat SŽDC jako standardní firmu. Byl zaveden tzv. „princip čtyř očí“, tedy pravidlo, kdy klíčové dokumenty bude vždy kromě Ing. Pavla Habarty, pověřeného řízením SŽDC, schvalovat a podepisovat také Ing. Bohuslav Navrátil, dnes jmenovaný náměstek pro provozuschopnost dráhy. Ing. Navrátil je zároveň představitelem zákonné odborné způsobilosti SŽDC jako provozovatele dráhy. Dochází tak mimo jiné k narovnávání již zastaralých pravidel v rozhodovacích principech SŽDC, kdy je nyní rozhodování ale i zodpovědnost rozložena na více manažerů společnosti.

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC