Pro zodpovědné osoby jsou železniční přejezdy bezpečné. Pro hazardéry bývají smrtelné, ať je zabezpečení jakékoliv.

28.02.2011

Praha, 28. února 2011 – Česká televize v sobotní reportáži o železničních přejezdech v pořadu Události dne 26. února 2011 uvedla, nebo spíše neuvedla několik zásadních informací, vztahujících se k bezpečnosti a správě železničních přejezdů. Reportáž byla sestříhána účelově, stejně jako vyjádření Drážní inspekce ČR, které v této reportáži bylo neúplné. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) proto nemůže nereagovat. Ani v jednom z případů mimořádných událostí na železnici se nejednalo o zavinění ze strany vlastníka a provozovatele dráhy, tedy SŽDC.

V prvním případě, kdy v květnu loňského roku dva mladíci vjeli na železniční přejezd, byla v reportáži jako viník označena SŽDC. Za hlavní příčinu této tragické události byly v reportáži ČT označeny nedostatečné rozhledové poměry před železničním přejezdem. Co však již dále nezaznělo, byla bezprostřední příčina této tragické události. Dva nezletilí mladíci jeli na jednom kole, přičemž jeho řidič byl pod vlivem psychotropních látek (methylamfetaminu), jak vyplývá ze znaleckého posudku v oboru toxikologie z 8. 7. 2010. Tyto skutečnosti ve své zprávě Drážní inspekce označuje za tzv. přispívající faktory a za bezprostřední faktory na prvním místě nedostatečné rozhledové poměry u přejezdu a až na druhém nedodržení pravidel silničního provozu. Zarážející je také skutečnost, že SŽDC ještě neměla příležitost se vyjádřit ke zprávě Drážní inspekce, případ ještě nebyl řádně projednán se SŽDC a uzavřen, a již je medializován v neprospěch SŽDC.

Také druhý případ tragické události, kdy došlo ke střetnutí vlaku s cyklistou, byl v reportáži interpretován jako způsobený správcem železnice. V tomto případě se ale nejednalo o střetnutí na železničním přejezdu, jak bylo v reportáži mylně uvedeno! Ke střetnutí došlo vinou cyklisty, který se nacházel v kolejišti v době průjezdu vlaku. Z vyšetřování příčin jednoznačně vyplynulo, že cyklista stál kolem přímo na pražcích. Tato mimořádná událost byla v reportáži spojena s pochybením správce silnice, který při rekonstrukci vozovky zasáhl v jednom bodě vyasfaltovanou částí do průjezdného profilu trati. Byl proveden státní dozor ve věcech drah a z protokolu (SŽDC jej má k dispozici) vyplývá povinnost Města Rumburk zřídit do listopadu 2010 jednoduché svodidlo ve vzdálenosti 2,5 m od osy koleje a to v délce, ve které komunikace zasahuje do volného schůdného prostoru. Do dnešní doby toto nebylo provedeno.

Z protokolu dále vyplývá povinnost SŽDC vyznačit na přejezdu hranici 2,5 m od osy koleje, což bylo provedeno ihned.
„Cílem SŽDC byla, je a bude bezpečná železniční doprava, včetně míst, kde se železnice setkává s potenciálně největším nebezpečím, tedy účastníky silničního provozu“, uvedl Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC. „Žádný správce železnice nikde na světě nezamezí hazardu, nebezpečnému chování, nedodržování zákonů či pravidel silničního provozu. K tomu může přispět pouze dostatečná prevence a účinná represe. Toto by si měla Drážní inspekce při svých výrocích uvědomit“, dodal Habarta.
Drážní inspekci České republiky přísluší ze zákona o dráhách 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména role nezávislého vyšetřovatele mimořádných událostí na železnici České republiky. Není nám známo, do jaké míry byla tato reportáž České televize účelově sestříhána nebo do jaké míry bylo prvotním impulsem samotné vyjádření Drážní inspekce. Z našeho pohledu ale rozhodně nebylo objektivní a nezávislé.
 


Soubory ke stažení

Tiskové prohlášení ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC